EDUPOWER

Kehitämme Lean-johtamisen avulla suomalaisen teollisuuden, palveluyritysten ja julkisen sektorin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Muita vahvuuksiamme ovat mm. energia-alan osaaminen ja yhteistyö oppilaitosten kanssa.

LEAN-johtaminen

Lean-johtaminen tarkoittaa turhan ja tuottamattoman työn karsimista tuotteen valmistuksesta ja palvelun tuotannosta. Karsittavaa voi olla materiaaleissa, työtavoissa tai palvelukokonaisuudessa. Tehokkuuteen ja laatuun keskittyminen johtaa siihen, että asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja kannattavuuskin paranee. Lean-johtaminen on myös jatkuvaa oppimista ja koko henkilöstön sitouttamista työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Tutustu referensseihimme:

CEO Harri Hytönen,
Junkkari Oy

Three words that describe the experience working with EduPower:

  • Customer oriented
  • Flexibility
  • Commitment to value beyond the basic delivery
Lue lisää Junkkari casesta

Vice President Thomas Nyström,
Oy Prevex Ab

Three words that describe the experience working with EduPower:

  • Reliable
  • Innovative
  • Customer Oriented
Lue lisää Prevex casesta

Quality and Development Director Kari Hautala,
MSK Plast Oy

Three words that describe the experience working with EduPower:

  • The interaction
  • Inspiring
  • Edupower’s competence/knowledge
Lue lisää MSK Plast casesta

KURSSIT JA WORKSHOPIT

EduPower tarjoaa räätälöityjä ja tuotteistettuja Lean- ja Lean Six Sigma-koulutuspalveluja. Niillä kehitetään yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden osaamista. Käytettävissänne on laaja valikoima kursseja, workshoppeja ja henkilökohtaisia valmennuksia.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

LEAN POWER
Lean Power on yrityksen tai julkisen toimijan Lean-kehittämisohjelma. Lean Power räätälöidään asiakaskohtaisesti, ja se toteutetaan modulaarisina koulutuksina, workshoppeina ja henkilökohtaisena valmennuksena.
PRODUCTION POWER
Tuotannon Lean-ohjelman tavoitteena on tehokkuus ja laatu. EduPowerin Lean Six Sigma black belt -osaamisella mitataan ja poistetaan tuotannon virheet ja tehdään laatua tehokkaammin ja pienimmin kustannuksin.
SERVICE POWER
Palvelujen Lean-ohjelman tavoitteena on paremmat palvelut ja tyytyväisempi asiakas. Tämä tavoite saavutetaan keskittymällä asiakkaan näkökulmaan ja välttämällä turhaa työtä ja joutokäyntiä kaikissa palveluprosesseissa.
MANAGEMENT POWER
Johtaminen, jatkuva kehitys, yritysrakenne ja -coachaus.

UUTISET JA TAPAHTUMAT

Yhteistyökumppanimme hakee tuotannon esimiestä Vaasaan

Tuotannon esimiehen tehtävänä on johtaa ja valvoa valmistavan prosessin toimintaa ja varmistaa tuotantotavoitteiden saavuttaminen. Tämä sisältää useita vastuita, jotka vaativat monipuolisia taitoja ja kykyjä. Tehtävänkuvaus: -Johdat valmistavan prosessin toimintaa ja varmistat että tuotantotavoitteet saavutetaan. -Käynnistät ja sammutat tuotantolinjoja ja varmistat, että laitteet ja koneet toimivat tehokkaasti ja turvallisesti. -Osallistut tuotannon […]

Miten aktivoida organisaation strategia?

Lean Six Sigma Master Black Belt Kim Westerlund näyttää strategian aktivoinnin  avainkohdat seuraavassa Lean-webinaarissa 10.3.2023 klo 8:30-9:30. #yrityskehitys # yrityskonsultointi #Edupower # konsultointi #kehitys # jatkuvakehitys #5S #strategia #tuloskehitys #Eduwork #AI