Dataskydd

1. Rekisterinpitäjä

Edupower Oy Ab
Wolffintie 36 F2, 65200 Vaasa, Suomi
Puhelin: 0500564299
Sähköposti: info [at] edupower.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kim Westerlund, CEO
Wolffintie 36 F2, 65200 Vaasa, Suomi
Puhelin: +358 500564299
Sähköposti: kim.westerlund [at] edupower.fi

3. Rekisterin nimi

Edupower Oy Ab:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen.
  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen.
  • Lähdekoodin ja binäärien jakaminen.
  • Projektityökalujen käyttöoikeuksien hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän yhteystiedot
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi

Organisaation tiedot
Asiakasnumero
Laskutusosoite
Laskutustiedot (verkkolasku)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn edustama yritys.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen käsittelemiseksi hyödynnetään tietojärjestelmiä, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Henkilötiedot siirtyvät tämän vuoksi EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina ja asianmukaisin menetelmin suojattuna. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai alihankkijan työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada pääsy häntä koskeviin tietoihin
  • korjata virheelliset tiedot

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimuksen toteuttamiseen.

11. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisteröidyn edustaman yrityksen kanssa solmitun sopimuksen keston ajan ja 6 vuotta sopimuksen päättymisen hetkellä kuluvan tilikauden jälkeen. Säilytysaika perustuu kirjanpitolakiin ja arvonlisäverolainsäädäntöön. Säilytysajan umpeutuminen tarkistetaan 6 kuukauden välein