NORDIC INSTITUTE

EduPower Nordic Institute (ENI) är en innovationsgenerator som drivs av Lean-tänkande, kreativitet och samarbete. Vi har förverkligat projekt genom vilka industri och studerande har bekantat sig med Lean-principer och utvecklat företags konkurrenskraft och lönsamhet enligt Lean-tänkande.

ENI har haft tillgång till ett internationellt utbildnings- och utvecklingsnätverk från början. Vi har samarbetspartners bl.a. i Shanghai och Norden. Bland dessa finns högskolor, företag och experter. Vi kan också utnyttja vårt nätverk till fördel för inhemska kunder.

ENI strider inte mot vindkraftverk utan med dem. Projektarbetet utgår alltid från företagets resurser och behov. I samarbetet med företag lyfter vi fram konkreta resultat, teamarbete och användningen av Lean-metoder i praktiska tillämpningar.

Till ENI:s tjänster hör:

  • seminarium
  • verkstäder
  • benchmarking
  • besök
  • utbildning
  • konsultation
  • projekt

Kurser och workshops:

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Alla våra tjänster: