EXPERTTJÄNSTER / LEAN POWER

Lean Power är ett Lean-utvecklingsprogram för företag och offentliga aktörer. Lean Power anpassas för varje kund, och implementeras som modulära utbildningar, workshops och personlig coachning.

Lean Power är ett mångsidigt utvecklingsprojekt, vars utbildningsdel ger företagets eller arbetssamfundets nyckelpersoner goda teoretiska och praktiska kunskaper i Lean-ledarskap. I operativa workshops utvärderas affärsverksamheten och servicestrukturen på praktisk nivå, d.v.s. utvecklingsmöjligheter såsom flaskhalsar i produktionen, tomgång samt vanor som slösar tid och resurser identifieras.

Utvecklingsprogrammet innehåller också personlig coachning i bland annat aktivering av personalen och i operativt Lean-ledarskap. Utbildningens mål är att leda in hela organisationen på den kontinuerliga förbättringens väg.

1.Lean-verksamhetens grunder

5S
 • Fem Pelare
 • 5S Fördelar för individen och företaget
Kontinuerlig förbättring (Kaizen)
 • Meningen med kontinuerlig förbättring, målsättning 
 • Planering
 • Implementation
 • Uppföljning
Lean Six Sigma Bälte-utbildning
 • LSS White Belt
 • LSS Yellow Belt
  - Yellow Belt day one
  - Value Stream Mapping
  - Lean Game
 • LSS Green Belt
 • LSS Black Belt

2. Lean-utveckling

Kontinuerlig förbättring (Kaizen)
 • Meningen med kontinuerlig förbättring, målsättning
 • Planering
 • Implementation
 • Uppföljning
Utveckling av försäljningen
 • ... systematisk effektiv försäljning, försäljningens ledarskap, gränssnittet mellan försäljning och produktion
 • Kundens behov (Voice Of the Customer - VOC)

A3
 • Definition av problemet
 • Beskrivning av nuläget
 • Grundorsaksanalys
 • Lösningsalternativ
 • Problemlösning
 • Kontinuerlig förbättring
 • Strategi

Kurser och workshops:

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Alla våra tjänster: