Företaget

EduPower Oy Ab är ett företag som grundades 2012 och som fokuserar på konsultation, utbildning och träning inom Lean-ledarskap. Företagets grundare, Kim Westerlund, har förtjänat sina sporrar i ledarroller hos energibranschens stora företag. Han har även lång erfarenhet av internationell affärsverksamhet och internationella projekt. Också samarbetet mellan företag och läroverk har varit viktigt för honom.

Edupower Oy Ab coachar och utbildar sina kunder i Lean-ledarskapets metoder och verktyg. Målet är att åstadkomma bestående framsteg i produktiviteten hos företag och organisationer, och att ena hela personalen kring gemensamma ändamål. EduPower har genomfört många lyckade Lean-utvecklingsprojekt för företag i olika branscher.

Edupower Oy Ab verkar såväl i hemlandet som på valda utländska marknader. Huvudkontoret finns i energibranschens centrum, på Vasa Universitets campusområde. Företaget har också kontor i Åbo och i Esbo.

Kim Westerlund: Certified Lean and Six Sigma Master Black Belt, M.Sc. (Eng.) in Energy Technology and Energy Economics