LEAN-LEDARSKAP

Edupower Oy Ab utvecklar företags och den offentliga sektorns konkurrenskraft och lönsamhet. Vi förkortar servicekedjor och vidgar produktionens flaskhalsar med Lean-ledarskapets metoder. Vårt mål är att våra kunders produktionsresurser endast används till ändamål som förbättrar kvaliteten och lönsamheten.

Ledarskapsmetoden Lean föddes på 1950-talet i den japanska bilindustrin, hos Toyota. Nuförtiden används den för att utveckla produktiviteten i alla branscher och så gott som hela världen. Lean strävar till att rensa bort alla överflödiga aspekter från planeringen och produktionen av varor och tjänster. Spill och onödigt arbete kan hittas bland annat inom material, maskiner, arbetssätt, organisation eller servicestruktur.

Lean-johtaminen

Lean inom utveckling av försäljning och marknadsföring av varor och tjänster:

 • Inom industrin
 • Inom den offentliga sektorn 
 • I serviceföretag
 • I logistiken
 • I detaljhandeln
 • I banker och försäkringsbolag

 

Lean-ledarskapets fördelar är bl.a:

 • Vidgande av flaskhalsar i produktionen av varor och tjänster
 • Minskning av onödigt och oproduktivt arbete
 • Förbättring av kvaliteten
 • Kostnadsbesparingar
 • Bättre utnyttjande av kapaciteten
 • Högre avkastning på investerat kapital
 • Optimering av logistik och leveranssäkerhet
 • Ökad kundnöjdhet och färre reklamationer
 • Utveckling av lönsamhet och konkurrenskraft

Utvecklingen av produktivitet och tjänster går att analysera, mäta och följa med. Målet är att Lean blir en bestående förändring, inte en engångsprestation vars resultat snabbt hamnar i bakgrunden då andra saker kräver uppmärksamhet. Lean-ledarskap är inte bara för ledningen, utan produktiviteten utvecklas genom praktiskt arbete och med hjälp av hela personalen. Lean betyder inte att dra åt skruvar, saneringar eller ökad övervakning, utan att varje arbetstagare är motiverad att ta ansvar för att utveckla sitt eget arbete, undvika misstag och eliminera spill och onödigt arbete.

Kurser och workshops:

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Alla våra tjänster: