EDUPOWER

Med hjälp av Lean-ledarskap utvecklar vi den finländska industrins, tjänsteföretags och den offentliga sektorns konkurrenskraft och lönsamhet. Bland våra andra styrkor finns kunnande inom energi-branschen och samarbete med läroverk.

LEAN-ledarskap

Lean-ledarskap innebär eliminering av onödigt och oproduktivt arbete från produktionen av varor och tjänster. Spill kan förekomma i material, arbetsmetoder eller tjänstehelheten. Fokus på effektivitet och kvalitet leder till nöjdare kunder och bättre lönsamhet. Lean-ledarskap innebär också fortsatt lärande och engagering av hela personalen i arbetets och arbetsmiljöns utveckling.

Bekanta dig med våra referenser:

CEO Harri Hytönen,
Junkkari Oy

Three words that describe the experience working with EduPower:

  • Customer oriented
  • Flexibility
  • Commitment to value beyond the basic delivery
Läs mera om Junkkari-caset

Vice President Thomas Nyström,
Oy Prevex Ab

Three words that describe the experience working with EduPower:

  • Reliable
  • Innovative
  • Customer Oriented
Läs mera om Prevex-caset

Quality and Development Director Kari Hautala,
MSK Plast Oy

Three words that describe the experience working with EduPower:

  • The interaction
  • Inspiring
  • Edupower’s competence/knowledge
Läs mera om MSK Plast-caset

KURSER OCH WORKSHOPS

EduPower erbjuder anpassade och produktifierade Lean- och Lean Six Sigma-utbildningstjänster. Med hjälp av dem utvecklar man företags, organisationer eller individers kunnande. Ett brett utbud av kurser, workshops och personlig coachning står till ert förfogande.

EXPERTTJÄNSTER

LEAN POWER
Lean Power är ett Lean-utvecklingsprogram för företag och offentliga aktörer. Lean Power anpassas för varje kund och implementeras som modulära utbildningar, workshops och som personlig coachning.
PRODUCTION POWER
Målet med Lean-programmet för produktion är effektivitet och kvalitet. Med hjälp av EduPowers Lean Six Sigma black belt-kunnande kan produktionsfel mätas och elimineras, och kvaliteten förhöjas effektivt och förmånligt.
SERVICE POWER
Målet med Lean-programmet för tjänster är bättre tjänster och nöjdare kunder. Detta mål uppnås genom att fokusera på kundens perspektiv och genom att undvika onödigt arbete och tomgång i alla serviceprocesser.
MANAGEMENT POWER
Ledarskap, kontinuerlig förbättring, företagsstruktur och -coaching.

NYHETER OCH EVENEMANG

Vår samarbetspart söker en förman till produktionsenheten i Vasa

Produktionsledarens uppgift är att leda och övervaka driften av tillverkningsprocessen och säkerställa att produktionsmålen uppnås. Detta inkluderar flera ansvarsområden som kräver olika färdigheter och förmågor. Beskrivning av uppgiften: -Du leder driften av tillverkningsprocessen och ser till att produktionsmålen uppnås. -Du startar och stoppar produktionslinjer och ser till att utrustning och […]

Hur aktivera organisationens strategi?

Lean Six Sigma Master Black Belt Kim Westerlund visar nyckelpunkterna för hur man aktiverar strategi i nästa Lean-webinarium den 10 mars 2023 kl 8:30-9:30. #företagsutveckling # företagskonsultering #Edupower # konsultering #utveckling # ständigutveckling #5S #strategi #resultatutveckling #Eduwork #AI