Edupower till samarbete med Vasa Yrkeshögskola

Edupower har glädjen att meddela att vi samarbetar med Vasa Yrkeshögskolas studeranden inom marknadsföring (handledare äldre lektor Thomas Sabel) samt databehandling (handledare äldre lektor Kenneth Norrgård).