Hur aktivera organisationens strategi?

Lean Six Sigma Master Black Belt Kim Westerlund visar nyckelpunkterna för hur man aktiverar strategi i nästa Lean-webinarium den 10 mars 2023 kl 8:30-9:30.
#företagsutveckling # företagskonsultering #Edupower # konsultering #utveckling # ständigutveckling #5S #strategi #resultatutveckling #Eduwork #AI