Vår samarbetspart söker en förman till produktionsenheten i Vasa

Produktionsledarens uppgift är att leda och övervaka driften av tillverkningsprocessen och säkerställa att produktionsmålen uppnås. Detta inkluderar flera ansvarsområden som kräver olika färdigheter och förmågor.

Beskrivning av uppgiften:

-Du leder driften av tillverkningsprocessen och ser till att produktionsmålen uppnås.
-Du startar och stoppar produktionslinjer och ser till att utrustning och maskiner fungerar effektivt och säkert.
-Du deltar i produktionsplaneringen och arbetar i nära samarbete med produktionschefen, planerarna och andra medarbetare.
-Du leder och handleder ett team bestående av maskinoperatörer och produktionsarbetare.
-Du kontrollerar produktionskvaliteten och säkerställer att produkterna uppfyller kundens krav och standarder.
Du utvecklar hela tiden verksamheten.
-Du använder datorbaserade styrsystem och andra tekniska verktyg för att optimera driften av tillverkningsprocessen.
-Du hjälper utveckla teamet och se till att de har nödvändiga färdigheter och kunskaper för att utföra sina uppgifter effektivt.
-Du identifierar och löser produktionsproblem och utvecklar hela tiden verksamheten så att verksamheten kan optimeras.

Om beskrivningen passar dig – skicka in din jobbansökan till info@edupower.fi senast den 26 mars 2023 kl. 16:00.
Mer information: Kim Westerlund, kim.westerlund@edupower.fi, +358500564299.

Tagged , , , , , , .