Vår samarbetspart söker en förman till produktionsenheten i Vasa

Produktionsledarens uppgift är att leda och övervaka driften av tillverkningsprocessen och säkerställa att produktionsmålen uppnås. Detta inkluderar flera ansvarsområden som kräver olika färdigheter och förmågor. Beskrivning av uppgiften: -Du leder driften av tillverkningsprocessen och ser till att produktionsmålen uppnås. -Du startar och stoppar produktionslinjer och ser till att utrustning och […]